top of page
markatila-vesieristys
Märkätilatöiden valvoja - VTT-C-2892-27-08

Henkilösertifiointi varmentaa, että sertifioitu henkilö osaa harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa. Myöntämisen perusteena ovat: valmentava koulutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe. Voimassaolon edellytyksenä on raportointi- ja täydennyskoulutusvaatimusten täyttyminen.

 

Märkätilatöiden valvojalta edellytetään rakennusteknistä peruskoulutusta sekä rakenteiden, rakennusmateriaalien ja rakennusfysiikan riittävää tuntemusta. Hänellä on oltava vähintään rakennusalan teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto.

 

Henkilösertifioidulta märkätilatöiden valvojalta edellytetään märkätilarakentamiseen liittyvää työkokemusta vähintään kolmen vuoden ajalta, esimerkiksi märkätilatöiden valvonta sekä märkätilojen suunnittelu, rakentaminen ja kuntotutkimus.

bottom of page